สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 25
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 647
 • จำนวนนักเรียน 1,237
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 924
 • จำนวนกรรมการ 535
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,161
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,696
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
  2. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
  3. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
  4. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
  5. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  6. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
  7. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
  8. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
  9. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
  10. โรงเรียนบ้านคำกลาง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 236
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 655
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5988
 • เริ่มนับ 17 มิถุนายน 2562
 • IP:34.204.191.0

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 49 36 7 2 45
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 41 30 5 2 37
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 30 24 1 0 25
4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 28 18 5 1 24
5 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 24 18 3 3 24
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 25 18 0 2 20
7 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 37 15 9 2 26
8 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 25 15 8 0 23
9 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 37 14 14 5 33
10 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 22 13 6 1 20
11 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 17 13 4 0 17
12 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 17 12 2 1 15
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 16 11 2 2 15
14 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 16 9 3 3 15
15 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 18 8 6 1 15
16 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 19 7 7 3 17
17 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 17 7 4 4 15
18 โรงเรียนบ้านคำกลาง 16 7 4 1 12
19 โรงเรียนบ้านเพ็ก 20 6 7 0 13
20 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 16 5 9 2 16
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 12 4 5 2 11
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 4 4 2 10
23 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 12 3 5 3 11
24 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 13 3 3 1 7
25 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 11 2 2 5 9
รวม 548 302 125 48 475
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 50 6 2 58
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 36 7 2 45
3 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 32 15 6 53
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 0 3 32
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 24 1 0 25
6 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 20 4 0 24
7 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 18 5 1 24
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 18 3 3 24
9 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 16 6 1 23
10 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 15 11 0 26
11 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 15 9 2 26
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 7 2 22
13 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 13 6 1 20
14 โรงเรียนบ้านหนองยาว 13 2 2 17
15 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 12 8 3 23
16 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 12 2 1 15
17 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 9 3 3 15
18 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 7 4 4 15
19 โรงเรียนบ้านคำกลาง 7 4 1 12
20 โรงเรียนบ้านเพ็ก 6 7 0 13
21 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 5 9 2 16
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 4 2 10
23 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 3 5 3 11
24 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 3 1 7
25 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 2 5 9
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 66 50
86.21%
6
10.34%
2
3.45%
58
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 49 36
80.00%
7
15.56%
2
4.44%
45
3 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 58 32
60.38%
15
28.30%
6
11.32%
53
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 37 29
90.63%
0
0.00%
3
9.38%
32
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 30 24
96.00%
1
4.00%
0
0.00%
25
6 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 24 20
83.33%
4
16.67%
0
0.00%
24
7 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 28 18
75.00%
5
20.83%
1
4.17%
24
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 30 18
75.00%
3
12.50%
3
12.50%
24
9 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 16
69.57%
6
26.09%
1
4.35%
23
10 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 29 15
57.69%
11
42.31%
0
0.00%
26
11 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 37 15
57.69%
9
34.62%
2
7.69%
26
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 22 13
59.09%
7
31.82%
2
9.09%
22
13 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 22 13
65.00%
6
30.00%
1
5.00%
20
14 โรงเรียนบ้านหนองยาว 18 13
76.47%
2
11.76%
2
11.76%
17
15 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 28 12
52.17%
8
34.78%
3
13.04%
23
16 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 17 12
80.00%
2
13.33%
1
6.67%
15
17 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 16 9
60.00%
3
20.00%
3
20.00%
15
18 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 17 7
46.67%
4
26.67%
4
26.67%
15
19 โรงเรียนบ้านคำกลาง 16 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
20 โรงเรียนบ้านเพ็ก 18 6
46.15%
7
53.85%
0
0.00%
13

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม